VapepaVapepa

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa

Hälytystoiminnan keskeisiä asiakirjoja ladattavaksi:

Vapepa

Vapaaehtoisuus luo turvallisuutta

Yhteiskunnan arkiturvallisuudesta suuri osa lepää erilaisen vapaaehtoistyön varassa. Viranomaistahot eivät olemassaolevien resurssein kykene ylläpitämään isoja kriisitilanteita varten jatkuvaa toimintavalmiutta. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa on pelastusviranomaisten apuna toimiva laaja vapaaehtoisuuteen perustuva auttajaverkosto, johon kuuluu valtakunnallisesti 54 eri järjestöä ja niiden kautta tuhansia kansalaisia. Vapepassa on mukana ensiapu-, liikunta-, tiepalvelu- ja maanpuolustusjärjestöjä. Lisäksi monet yritykset ja yhteisöt tukevat toimintaa. Vapepan toimintaa ja yhteistyötä eri järjestöjen välillä koordinoi Suomen Punainen Risti.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu perustettiin vuonna 1964 pelastusalan keskusviranomaisten ja 54 eri järjestön yhteistyönä. Alusta saakka vapaaehtoisten pelastajien keskeisimpiin tehtäviin on kuulunut kadonneiden etsintä. Toiminta-aluetta ovat myös ensiaputehtävät, kriisitilanteiden ensihuoltotehtävät ja henkinen ensiapu.

Alla oleva kuva kertoo Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ensihetkistä. Kyseessä on Muoniossa vuonna 1963 kadonneen lapsen muistomerkki (tolpan päässä oleva metallilaatta kuvan oikeassa laidassa) Nuutinnivan vaiheilla Ounasjoen mutkassa. Katoamistapaus johti seuraavana vuonna Vapaaehtoisen pelastuspalvelun perustamiseen.

[Kuva: Anja Kumpurinteen muistomerkki.]

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun johdossa toimii valtakunnallinen keskustoimikunta. Keskustoimikunnan alaisuudessa toimivat läänin- ja maakuntatoimikunnat. Varsinaisesta operatiivisesta toiminnasta ja paikallisen tason järjestöjen yhteistyön koordinoinnista vastaavat paikallistoimikunnat.

Vapepa kouluttaa toimijoitaan omilla, usein yhteistyössä viranomaisten kanssa järjestettävillä kursseilla ja koulutustilaisuuksissa. Peruskursseja, jotka aktiivisen toimijan on hyvä jossakin pelastuspalvelu-uransa vaihessa käydä, ovat:

Etelä-Pirkanmaan paikallistoimikunnan alueella tai lähiseudulla järjestettävät koulutukset on listattu toimintakalenteriin ja niistä ilmoitetaan myös sähköpostina jäsenjärjestöjen Vapepa-yhdyshenkilöille.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa esitellään kattavasti Vapepan valtakunnallisella sivustolla.


© Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Etelä-Pirkanmaan paikallistoimikunta/Juuso Hyvärinen.
Sivut avattu 16.3.2004. Päivitetty 27.9.2022.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!