Mukaan toimintaan?Mukaan toimintaan

Mukaan toimintaan

Yhteisestä turvallisuudestamme ja lähimmäisen auttamisesta kiinnostunut voi tulla mukaan Vapepan toimintaan liittymällä johonkin aluetoimikunnan jäsenjärjestöistä ja ilmaisemalla halukkuutensa vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan. Kussakin jäsenjärjestössä on erikseen nimetty Vapepa-yhdyshenkilö, joka antaa asiasta lisätietoja.

[Kuva: Vapaaehtoisetsijä saa etsintäkäskyn poliisiviranomaiselta.]

Vapaaehtoisetsijä (vasemmalla) saa harjoituksessa etsintäkäskyn poliisiviranomaiselta.

Vapepa-toiminta ei edellytä erityistaitoja. Tärkein edellytys muiden auttamiseen on motivoitunut ja rauhallinen asenne sekä kulloisenkin auttamistehtävän edellyttämä terveydentila ja varustus. Yleisimmät käytännön auttamistehtävät ovat ulkona, usein maasto-olosuhteissa tapahtuvia kadonneiden etsintöjä. Kyky toimia annettujen määräysten mukaan ja liikkua jalan maastossa mahdollisesti myös pimeään vuorokauden aikaan sekä kulloiseenkin säätilaan soveltuva ulkovaatetus ovat menestyksellisen auttamistoiminnan edellytykset.


© Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Etelä-Pirkanmaan paikallistoimikunta/Juuso Hyvärinen.
Sivut avattu 16.3.2004. Päivitetty 17.1.2018.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!