MUSEOVETURISEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021


Museoveturiseura ry:n toiminnan tarkoitus on ylläpitää Veturimuseota ja kehittää museon toimintaa Akaan kaupungin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimuksen edellyttämänä yhteistyöelimenä on toiminut Veturimuseo hoitokunta, jossa seuralla on ollut kaksi edustajaa. Seuran toiminta on ollut pääasiassa museon vetureiden, pienesineistön ym. museokaluston kunnostamista.

Museoveturiseura toimii yhteistyössä myös monien muiden alaa harrastavien tai ylläpitävien yhteisöjen kanssa.


1. Hallitus

Simo Tuominen, puheenjohtaja
Timo Mattila, varapuheenjohtaja
Konsta Tuominen, sihteeri
Jani Hoivala, jäsen
Janne Jamalainen, jäsen
Harri Pilvinen, jäsen
Jukka Tuominen, jäsen

2. Kokoukset

Museoveturiseuran vuosikokous järjestettiin 30.6.2021 Veturimuseolla, ensimmäistä kertaa museolle hankitussa ravintolavaunussa. Seuran hallitus kokoontui tarpeen mukaan toimintavuoden aikana.


3. Jäsenistö

Vuoden 2021 lopussa yhdistyksellä on 104 jäsentä. Uusia jäsenhakemuksia ei hyväksytty vuoden aikana.


4. Toiminnantarkastajat

Seuran sääntömääräisessä vuosikokouksessa tilintarkastajiksi valittiin Manu Salminen ja Pekka Mattila.


5. Edustukset

Veturimuseon hoitokuntaan (Akaan kaupungin toimielin) seuran edustajiksi nimettiin Timo Mattila ja Simo Tuominen yhdistyksen vuosikokouksessa.

Suomen Museorautatieliitto ry:n (MRL) kevät- ja syyskokouksessa yhdistystä edusti Marko Anttila, joka toimi myös MRL hallituksen varajäsenenä. Museorautatieliiton toiminnantarkastajana toimi Juuso Hyvärinen.


6. Avustukset

Museovirasto myönsi valtion avustuksen Ei nro 22627 -vaunulle yhteensä 5 000,00 euroa. Avustuksen käyttöaikaa on 31.12.2022 saakka.

Lisäksi Museoveturiseura on vastaanottanut yksittäisinä lahjoituksina rautateihin liittyvää materiaalia, kirjallisuutta tms. yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä.


7. Kunnostustoiminta ja kalusto

Gb nro 57339 -tavaravaunun riisuttu kori vietiin hiekka puhallukseen ja maalaukseen 7.6.2021 Toijala Works Oy:lle. Kauden aikana investoitiin myös puu materiaaleihin ja aloitettiin vaunun paineilmakomponenttien kunnostus.

Museon tärkeimpiin työkaluihin kuuluvan kääntöpöydän tärkeimmät kunnostustyöt saatiin tehtyä kevään aikana. GRK Rail Oy päivitti kääntöpöydän sähköistyksen.

Dm7 nro 4216 -kiskoautolle tehtiin paljon perushuoltoja käyttöönottoa varten. 6.8.2021 suoritettiin Traficomin puolesta liikennekelpoisuustarkastus ja koe-ajo. Traficom myönsi käyttöönottoluvan 11.8.2021

Tv1 nro 933 -veturille myönnettiin uusi käyttöönottolupa 28.10.2021.

Kauden aikana suoritettiin myös paljon muita huoltotoimia ja museon järjestystöitä.


8. Tiedottaminen

Seuran jäsenet ovat jakaneet tietoa Veturimuseosta ja toiminnasta pääasiassa henkilökohtaisten kontaktiensa välityksellä. Jäsenistölle lähetettiin seuran mennyttä ja tulevaa toimintaa käsittelevä jäsentiedote keväällä jäsenmaksulomakkeiden yhteydessä.

Veturimuseon Facebook –sivusto on ollut aktiivisessa käytössä, ja myös Veturimuseon omalla verkkosivustolla on tiedotettu ajankohtaisista asioista.


9. Tapahtumat ja muu toiminta vuonna 2020

Museo päästiin avaamaan yleisölle 1.6. pandemiaepidemian rajoitusten keventymisen myötä. Museon aukiolo järjestettiin kauden aikana poikkeuksellisesti kaupungin suostumuksella talkoovoimin. Lipunmyynti hoidettiin ensimmäistä kertaa museolle hankitussa Rk-sarjan ravintolavaunussa menestyksekkäästi. Museoveturiseura palkkasi myös kesätyöntekijän, jonka työsuhde kesti kaksi viikkoa.

Museon osallistuminen messutapahtumiin oli erittäin huono korona pandemia epidemian vuoksi. Erilaiset messutapahtumat ovat olleet seuralle taloudellisesti ja näkyvyyden kannalta hyviä.

21.8.2021 Jokioisten Museorautatien 50-vuotissyntymäpäivänä ajettiin Toijalasta Humppilaan kolme edestakaista matkaa Veturimuseon Dm7 "Lättähatulla&quo;. Tämä oli museon lätälle ensimmäinen tilattu retki kahden vuosikymmenen jälkeen.

25.9.2021 osallistuttiin Tampereen veturimiesliiton osaston 100-vuotis juhliin. Ajettiin näyttävä juhlajuna parivedossa Veturimuseon nro Tv1 933:n ja Steamrail Oy:n Hv3 nro 995:n voimin Ilolan maatilamatkailuun. Juhlaan osallistuivat myös VR Group ja Operail.

3.10.2021 Keitele-Museo Oy pyysi siirtoapua Cemt-tyyppisen matkustajavaunun siirtoon Seinäjoelta Suolahteen. Vaunu oli osallisena Kaskisten tasoristeysonnettomuudessa. Toijalasta siirryttiin museon Tka7:llä ja postivaunulla Seinäjoelle.

6.11.2021 koronapandemian rajoitusten keventyminen antoi mahdollisuuden ajaa myös yleisöjunan. Ajettiin Sinisten Vaunujen Ystävät ry:n ja Keitele-Museo Oy:n kanssa yhteistyössä kaksi edestakaista joulupukkijunaa Toijalasta Valkeakoskelle. Veturina toimi museon Tv1 933 "Jumbo" ja vaunuina olivat Sinisten vaunujen ystävien kaksi teräskorista matkustajavaunua ja museon postivaunu, Keitele-Museo toimi junan operaattorina.


10. Raidekalusto Veturimuseolla 2021 lopussa

Luettelo kalustosta, joka sijaitsee Veturimuseon alueella. Vuosiluku kertoo, milloin yksikkö on saapunut museolle tai on hankittu yhdistykselle.


12. Talous

Tuloslaskelma 31.12.2021

 20212020
VARSINAINEN TOIMINTA  
Tuotot  
Tuotot20 639,0715 059,07
Henkilöstökulut-784,80-1 790,36
Muut kulut-21 114,11-9 086,66
Kulut yhteensä-21 898,91-10 877,02
Tuotto-/kulujäämä-1 259,844 182,05
VARAINHANKINTA  
Tuotot1 622,001 370,00
Tuotto-/kulujäämä362,165 552,05
Tuotto-/kulujäämä362,165 552,05
YLEISAVUSTUKSET337,502 486,80
TILIKAUDEN TULOS699,668 038,85

Tase 31.12.2021

 20212020
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
Aineelliset hyödykkeet  
Koneet ja kalusto1 629,791 629,79
Aineelliset hyödykkeet yhteensä1 629,791 629,79
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ1 629,791 629,79
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
Muut lyhytaikaiset saamiset0,00712,67
Rahat ja pankkisaamiset15 699,4215 014,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ15 699,4217 357,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ17 329,2117 357,00
 
VASTATTAVAA  
OMA PÄÄOMA  
Edellisten tilikausien voitto/tappio16 436,978 398,12
Tilikauden voitto/tappio16 436,978 038,85
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ17 136,6316 436,97
PAKOLLISET VARAUKSET  
Muut pakolliset varaukset94,0094,00
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ94,0094,00
VIERAS PÄÄOMA  
Lyhytaikainen  
Ostovelat98,58826,03
Lyhytaikaiset velat yhteensä98,58826,03
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ98,58826,03
VASTATTAVAA YHTEENSÄ17 329,2117 357,00


Takaisin