MUSEOVETURISEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022


1. Toimintasuunnitelma

Seuran tärkein toimintamuoto on Veturimuseon ylläpito ja kehittäminen Akaan kaupungin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Seura toimi yhteistyössä muiden rautatiealan museoiden ja kaluston kunnostajien kanssa Suomen Museorautatieliitto ry:ssä sekä mahdollisissa muissa alan edustajien neuvottelutilaisuuksissa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Seura toimii yhteistyössä Akaan kaupungin kanssa Veturimuseon ylläpidossa.

Seura osallistuu mahdollisuuksien mukaan Veturimuseon pienesineistön hankintaan. Ylläpidetään luetteloa seuran omistamasta esineistöstä Veturimuseon esineluettelon yhteydessä.

Seuran jäseniä pyritään aktivoimaan kaluston kunnostus ja huoltotöihin. Yhtenä tärkeämpänä talkootyönä on myös veturitallin yleisestä siisteydestä huolehtiminen sekä järjestyksen pitäminen museon esineistöstä ja kokoelmista.

Yleisötapahtuman / -tapahtumien järjestäminen ja osallistuminen 2022

Työkohteita kaudella 2022:

Kausiluontaisia huoltotoimia sekä pienempiä talkootyöprojekteja pyritään viemään eteenpäin.

2. Talousarvio

Tuotot20222021
Jäsenmaksut1 900,001 800,00
Tapahtumat3 000,001 000,00
Matkamuistojen myynti4 500,001 300,00
Kaluston myynti0,000,00
Avustukset5 000,006 000,00
Yhteensä14 400,0010 100,00
 
Kulut20222021
Tapahtumat800,00700,00
Hallinto- ja toimistokulut800,00700,00
Pankkikulut1 000,00300,00
Matkamuistojen ostot400,001 500,00
Vakuutukset400,00400,00
Kaluston kunnostus9 300,005 000,00
Museohankinnat1 700,001 500,00
Yhteensä14 400,0010 100,00


Takaisin