Museoveturiseura ry:n jäsentiedote 1/2019
HUHTIKUU 2019Toimintakausi 2019 vilkkaasti käyntiin

Museoveturiseuran vuoden 2019 toiminta­kausi on käynnistynyt toiminnallisissa mer­keissä. Huhtikuun loppuun tultaessa on ehditty mm. pitää vuosikokous, kahdet talkoot ja avustettua pitkäaikaista yhteistyöyhdistys­tä, Haapamäen Museoveturiyhdistys ry:tä, Toijalan-Valkeakosken radalla ensimmäise­nä pääsiäispäivänä 21.4. järjestetyn ”Lättä­hattu”-kalustoisen perinnejunan toteuttami­sessa. Kokoonpanolla Dm7+EFiab+Dm7 kolmena edestakaisena vuorona ajettu ”pääsiäisjuna” keräsi kauniissa säässä hyvän kokoisen joukon matkustajia. Oman säväyk­sensä pääsiäisjunapäivään toi HMVY:n Dm7-kiskoautojunan ja Höyryveturimatkat 1009 Oy:n Hr1 ”Ukko-Pekka”-vetoisen perinnejunan kohtaaminen Toijalan matkustajaraiteilla. Veturimuseolla pääsiäispäivä oli kiitettävän vilkas useine kymmenine kävijöineen.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Akaan kulttuuritalo Laaksolassa Toijalassa sunnuntai-iltapäivänä 24.3.2019. Kokouksessa hyväksyttyyn kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan kirjattiin useita asioita, joista lisää jäljempänä.

Vuosikokouksen ja välittömästi sen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemien henkilövalintojen perusteella hallituksen kokoonpano vuodelle 20219 muodostui seuraavaksi:

Veturimuseon kalusto täydentyi: rata­kuorma-auto museon kokoelmiin

Viime kesästä saakka käytyjen neuvottelujen tuloksena seura hankki NRC Group Fin­land Oy:ltä – suoraan alenevassa polvessa Valtionrautateiden rataosaston, Oy VR-Rata Ab:n ja VR Track Oy:n perilliseltä – ensinmainitun toimijan käyttöön vuonna 1979 valmistuneen Tka7-tyyppisen ratakuorma-auton nro 190. Museoveturiseura ja Veturimuseo kiittävät lämpimästi niitä lukuisia yksityisiä tukijoita, jotka mahdollistivat ratakuorma-auton hankinnan ja sen ylläpidon edellyttämät välttämättömät toimet. Ratakuorma-auto esiintyy tämän jäsentiedotteen kansikuvassa.

Hyväkuntoinen, joskin kolmisen vuotta Pieksämäellä ulkona seissyt yksilö tuotiin Toijalaan 12.4. pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Keitele-museo Oy:n lajitoverin, Tka7 nro 198:n hinauksessa. Oman ratakuorma-auton käyttökuntoon valmistelu alkoi käytännössä välittömästi sen päästyä veturitallin suojiin.

Ikävuosiltaan nelikymppinen Tka7 saattaa vaikuttaa olevan kaukana museaalisesta, mutta on muistettava, että Veturimuseon syntyvaiheissa kokoelmiin päätyi tuolloin jopa alle 30-vuotiaita vetureita. Ratakuorma-autolle on erityisesti sen väkivahvan HIAB-kuormausnosturinsa ansiosta odotettavissa lukuisia työntäyteisiä vuosia ja vuosikymmeniä Veturimuseon työjuhtana.

Veturimuseon kalusto täydentyi: puurun­koinen resiina museon kokoelmiin

Jos ratakuorma-auto edustaa radanpidon verraten modernia kalustoa, on vastikään Hausjärveltä hankitulla puurunkoisella kolmipyöräresiinalla useamman vuosikymmenen verran pidempi historia.

Vuonna 1952 eläköityneen rautatieläisen su­kuperintönä säilynyt sangen hyväkuntoinen resiina päätyi onnellisten tapahtumien kautta museon kokoelmiin huhtikuussa.

Veturimuseon kalusto täydentyy edel­leenkin?

Hallitus on tekemiensä päätösten pohjalta käynyt keskusteluja tällä hetkellä Hyvinkääl­lä olevan Ei-tyyppisen matkustajavaunun ja Kouvolassa olevan Rau-16-rata-auton siirtämisestä ja sijoittamisesta Toijalaan. Vaikka säilytystila Veturimuseossa on sangen vähissä, on em. kalustoyksiköille mahdollista järjestää säilytyspaikka.

Kalustomuutokset ovat edellyttäneet Toijalan yhdeksänpilttuisessa veturitallissa ja sen raiteistolla lukuisia järjestelyjä. Tällä hetkellä ulkoilmaelämästä nauttii EFi- ja Po-vaunujen sekä Etv-Rto-lumiauran lisäksi Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Jämsänkosken tehtaiden entisöimätön ja nykyisten kaavailujen mukaan teknisen peruskuntonsa vuoksi sellaiseksi jääväkin Deutz-dieselveturi.

Toijalan veturitalli siirtyi Akaan kaupun­gin omistukseen

Veturimuseon museotilana toimiva, alunperin vuonna 1876 valmistunut ja vuonna 1901 täydentynyt Toijalan veturitalli välittömine maa-alueineen siirtyi Akaan kaupungin omistukseen marraskuussa 2018.

Veturimuseon pitkän tähtäimen tavoitteisiin luonnollisesti kolmen, vuonna 1901 valmistuneen ja 1974 puretun, veturisijan uudelleen rakentaminen mahdollisesti siinä vaiheessa, jos kyseisten pilttuiden purkamisen syynä aikanaan ollut suuri järjestelyratapiha siirtyy maakuntakaavan osoittamana toisaalle. Asiasta on tehty aloite Akaan kaupungille, mutta sen käytännön toteutumista odottaes­sa hengityksen pidättäminen ei ole terveyssyistä suositeltavaa.

Kauden 2019 toimintaa

Kuten aiempinakin vuosina, ovat Veturimuseolla järjestettävät talkoopäivät seuran keskeisin toimintamuoto. Vuosikokous päätti talkoopäiviksi seuraavat lauantaipäivät:

Edellämainittujen talkoopäivien ulkopuolellakin työtä tehdään runsaasti. Erityisesti viikonloppuisin on museon kesäkaudella monenlaista puuhaa erilaisista kunnostus- ja korjaustöistä museon asiakaspalvelutehtäviin.

Veturimuseon juhannus 2019

Lättähatut, höyryvetoisista puhumattakaan, eivät ole tällä vuosituhannella vieneet juhannusaaton viettäjiä Toijalan satamaan.

Tästä huolimatta Veturimuseon kauden tärkein tapahtumapäivä on juhannuspäivä 22.6.2019. Parin aiemman vuoden kokemuksen perusteella luvassa on mukava koko perheen tapahtuma.

Jotta saamme sen järjestettyä niin seutukunnalta kuin kauempaakin tuleville, talkootyövoimaa kaivataan.

Tiedottaminen

Tämä jäsentiedote on kuluvanakin vuonna ainoa paperimuodossa toimitettava. Sähköpostitse tapahtuvan tiedottamisen tehosta­mista pohditaan hallituksen keskuudessa. Tämän vuoksi sähköpostiosoitteista ja niiden muutoksista kannattaa ilmoittaa sihteerille (juuso.hyvarinen@tuni.fi).

Pikatiedottamista ja keskustelua varten seuralla on useimmilla älypuhelimilla toimiva WhatsApp-ryhmä. Siihen voi liittyä ilmoittamalla matkapuhelinnumeronsa varapuheenjohtajalle (puhelin 0440-90 1032, sähköposti simotuominen4@gmail.com).

Jäsenmaksu 2019

Seurassamme on tätä nykyä kaikkiaan 103 jäsentä, joten jäsenmaksun merkitys toiminnan mahdollistavien tuottojen näkökulmasta on merkittävä. Näin ollen jäsenmaksu pyydetään maksamaan 31.5. mennessä. Jos haluaa antaa seuralle lisätukea, voi jäsenmaksun summaa pyöristää sopivaksi katsomansa verran ylöspäin.

Hyvää alkavaa kesää kaikille!
Hallitus


Takaisin