Museoveturiseura ry:n jäsentiedote 1/2018
TOUKOKUU 2018Uusi toimintakausi, uudet säännöt, "uusi" hallitus

Museoveturiseuran vuoden 2018 toimintakausi on käynnistynyt keväisten talkoopäivien ja tärkeimpien kokousten merkeissä. Talkoita on pidetty jo 14.4. ja 28.4. sekä 12.5.

Viime kesänä seuralle hyväksyttiin uudet, Patentti- ja rekisterihallituksen mallisääntöjen mukaan laaditut säännöt. Ne saattavat seuran hallinnollisen toiminnan nykyajan tasolle mahdollistaen mm. sähköiset kokoukset ja muuttavat hieman tiettyjä, vuosikymmenten saatossa vanhentuneiksi käyneitä toimintakäytänteitä. Nykyisin voimassaolevat säännöt ovat luettavissa Veturimuseon WWW-sivuilla osoitteessa: https://yhdistykset-akaa.fi/veturimuseo/tekstit/saannot.html

Vuosikokous pidettiin Akaassa Toijalan kulttuuritalo Laaksolassa sunnuntaina 25.3. Osallistujia oli kaikkiaan 16. Vuosikokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet, ensinmainitun puheenjohtajaksi: Marko Anttila, Juuso Hyvärinen, Kaija Lahtola-Kukila, Harri Pilvinen, Toivo Puhka ja Simo Tuominen. Järjestäytyessään uusien sääntöjen mukaisesti hallitus päätyi seuraavaan tehtävienjakoon:

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2017 toimintakertomuksen tilinpäätöksineen ja vuoden 2018 toimintasuunnitelman talousarvioineen. Nekin ovat luettavissa Veturimuseon WWW-sivuilla osoitteissa: https://yhdistykset-akaa.fi/veturimuseo/teks-tit/vk17mvs.html https://yhdistykset-akaa.fi/veturimuseo/tekstit/ts18mvs.html

Seuran hallituksen ohella Veturimuseon toimintaa ohjaa Akaan kaupungin ja seuran yhteistoimintaelin Veturimuseon hoitokunta. Sen kokoonpano uudistui viime vuonna seuraavaksi:

Hoitokunta voi käyttää apunaan asiantuntijoita mm. kaupungin viran- ja toimenhaltijaorganisaatiosta ja museoalalta.

Kesäkauden 2018 toimintaa

Kuten aiempinakin vuosina, ovat Veturimuseolla järjestettävät talkoopäivät seuran keskeisin toimintamuoto. Vuosikokous päätti talkoopäiviksi seuraavat lauantaipäivät:

Keskeisiin talkootyökohteisiin kuuluvat kääntölavan ohjauskopin korjauksen loppuun saattaminen, museon lipunmyynti- ja museokauppatilana toimivan EFi nro 22374 -vaunun katon korjaaminen sekä lukuisat toimintakuntoiseen ja sellaiseksi aiottuun kalustoon samoin kuin itse museorakennukseen ja sen piha-alueeseen liittyvät ylläpito- ja huoltotoimet.

Edellämainittujen talkoopäivien ulkopuolellakin työtä tehdään runsaasti. Erityisesti lauantaipäivisin on museon kesäkaudella monenlaista puuhaa erilaisista kunnostus- ja korjaustöistä museon asiakaspalvelutehtäviin.

Tärkeimmät liikkuvaan kalustoon liittyvät kunnostustyöt kohdistuvat Tv1 nro 933 -höyryveturin etutelin laakerien korjaukseen, Move5-dieselveturin liikkumiskykyiseksi saattamiseen ja Dm7 nro 4216 -kiskoauton ylläpitoon.

Pilttuut täynnä kalustoa

Veturimuseon kalusto on parin viime vuoden aikana vaihtunut suuremmassa määrin kuin parina aikaisempana vuosikymmenenä yhteensä. Tämä on museon kiinnostavuuden kannalta pelkästään myönteinen asia. Kuten jo pitkään, on tilanne edelleen se, että alunperin vuonna 1876 valmistuneen veturitallin kaikki veturisijat ovat täynnä kalustoa.

Vuonna 2016 Suomen Rautatiemuseon omistama dieselveturi Dr12 nro 2241 palasi kotiinsa Hyvinkäälle. Sen paikan veturitallista sai aluksi Postimuseon lahjoittama, pitkään entisellä Posti- ja telelaitoksen päävarastolla Toijalassa säilytetty postivaunu Po nro 9826. Viime kesänä tehdyn postivaunun kattore-montin jälkeen vaunu päätyi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ulkosäilytykseen. Sisätiloihin saatiin viime kesän lopulla Suo-men Rautatiemuseon omistama höyryveturi Tk3 nro 1150.

Kesällä 2017 museon kokoelmiin hankittiin, osin Rautatiemuseon Säätiön myöntämän avustuksen ja osin seuran jäsenten yksityishenkilöinä antamien lahjoitusten turvin, aiemmin Porvoossa sijainnut Harkord/Ardelt-höyrynosturi. Omintakeinen työkone sijoitettiin säältä suojaan veturitallin sisätiloihin, missä se täydentää erinomaisella tavalla Veturimu-seon voimakkaasti kasvanutta höyrykäyttöi-sen kaluston kokoelmaa.

Veturimuseon kausi 2018

Museo avaa ovensa tuttuun tapaan 1.6. ja sulkee ne 31.8. ollen avoinna päivittäin klo 10-16. Tosin jo toukokuussa samoin kuin säännöllisen aukioloajan päätyttyä museolla vierailee useita ryhmiä. Museoveturiseuran jäsenillä on perinteiseen tapaan vapaa pääsy museoon.

Aukiolokaudella museota hoitaa viime vuosien tapaan Akaan kaupungin palkkaamana seuran jäsen Antti Kukila. Myös talkooväkeä tarvitaan avuksi ryhmien opastuksissa ja museon avoinnapidossa erityisesti viikonloppuisin.

Tiedottaminen

Tämä jäsentiedote on kuluvanakin vuonna ainoa paperimuodossa toimitettava. Sähköpostitse tapahtuvan tiedottamisen tehostamista pohditaan hallituksen keskuudessa. Tämän vuoksi sähköpostiosoitteista ja niiden muutoksista kannattaa ilmoittaa sihteerille (juuso.hyvarinen@vaao.fi).

Pikatiedottamista ja keskustelua varten seuralla on useimmilla älypuhelimilla toimiva WhatsApp-ryhmä. Siihen voi liittyä ilmoittamalla matkapuhelinnumeronsa varapuheenjohtajalle (puhelin 0440-90 1032, sähköposti simotuominen4@gmail.com).

Kulloinkin ajankohtaista tietoa seuran ja museon toiminnasta on saatavissa parhaiten sähköisten kanavien kautta:

Jäsenmaksu 2018

Viime tilikaudella seura teki noin 1 800 euron positiivisen tuloksen, mutta talouden tasapainossa pitäminen on joka vuosi aina yhtä haastavaa. Ohessa on vuoden 2018 jäsenmaksu, jonka suuruudeksi vuosikokous päätti 18,00 euroa. Uusien sääntöjen puitteissa vuotuinen jäsenmaksu tasa-arvoistettiin siten, että maksu on sama kaikille riippumatta iästä, mahdollisesta kaluston omistajuudesta tai muista vastaavista seikoista.

Seurassa on tätä nykyä kaikkiaan 106 jäsentä, joten jäsenmaksun merkitys toiminnan mahdollistavien tuottojen näkökulmasta on merkittävä. Näin ollen jäsenmaksu pyydetään maksamaan toukokuun 2018 loppuun mennessä. Jos haluaa antaa seuralle lisätukea, voi jäsenmaksun summaa pyöristää sopivaksi katsomansa verran ylöspäin.

Hyvää alkavaa kesää!
Hallitus


Takaisin