Museoveturiseura ry:n jäsentiedote 1/2017
HUHTIKUU 2017Pian nelikymppinen yhdistys

Museoveturiseuran 39. toimintavuosi on käynnistynyt. Vuonna 1979 perustettu yhdistyksem­me on aikojen saatossa kokenut monia muutoksia. Vuonna 2017 seura on erilainen kuin toimintansa alkuaikoina. Se on myös erilainen kuin vielä jokunen vuosi sitten.

Tarkasteltaessa seuran toiminnan kehitystä 2000-luvun alusta tähän päivään vodaan sen todeta olleen viime vuosina voimakkaan nousujohteista. Jäsenmäärämme pysytteli vuosikaudet korkeintaan 50:n tuntumassa, kun nyt lähesty­tään sataa. Taustalla on toiminnan laajentuminen rutiininomaisesta Veturimuseon päivittäiseen yläpitoon liittyvästä talkootoiminnasta suurta yleisöä kiinnostavien kohteiden entisöintiin ja näyttävien yleisötapahtumien järjestämiseen.

Seura piti sääntömääräisen vuosikokouksensa lauantaina 25.3. Akaan Toijalassa sijaitsevalla kaupungin kulttuuritalolla. Kokous sujui perinteisissä merkeissä. Toimintasuunnitelmaan hyväksyttiin jäljempänä kerrottuja asioita. Hallituksessakaan ei tapahtunut suuria henkilövaihdoksia. Hallituksen kokoonpano on tänä vuonna:

Tiedottaminen digitalisoituu

Paperimuotoisia jäsentiedotteita on viimeisen vuosikymmenen aikana lähetetty yleensä vain yksi vuodessa. Tänäkin vuonna tämä jäänee ainoaksi laatuaan. Yhdistyksen kasvanut jäsenmäärä yhdessä postimaksujen kohoamisen kanssa on siirtänyt viestinnän painopisteen kirjepostia tehokkaammille kanaville.

Jotta jäsenviestintää voitaisiin tehostaa ja tämän tyyppisiä, joskin digitaalisia, jäsentiedotteita jakelemaan hieman viimeaikaista useammin, toivotaan mahdollisimman monen jäsenen ilmoittavan sähköpostiosoitteensa yhdistyksen sihteerille (juuso.hyvarinen@vaao.fi). Samaten pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteden muutoksista. Saatuja osoitteita käytetään vain Museoveturiseuran jäsenviestintään. Tällä hetkellä tiedossa on vain noin parinkymmenen jäsenen toimiva sähköpostiosoite.

Sähköpostiakin nopeampi ja tehokkaampi viestintäkanava on WhatsApp-palvelu, jonka kautta tietoon saatetaan monenlaista ex tempore -talkoopäivistä yllättäviin museojunavierailuihin ja käydään yleistä yhdistyksen toimintaan liittyvää keskustelua. Ilmainen WhatsApp toimii useimmissa älypuhelimissa. Museoveturiseuran ryhmään pääsee ilmoittamalla liittymishalustaan ja puhelinnumerostaan ryhmän ylläptäjälle Simo Tuomi­selle, puhelin 0440-90 1032, sähköposti simo.tuominen4@gmail.com

Kannattaa muistaa myös Veturimuseon ja Museoveturiseuran muut digitaaliset kanavat: perinteiset WWW-sivut (www.veturimuseo.fi), Facebook-ryhmät Veturimuseo (www.facebook.com/veturimuseo) ja suljettu ryhmä Museoveturiseura sekä Instagram (www.instagram.com/veturimuseo).

Kesän 2017 kunnostuskohteet

Kehityksen raiteilla jatketaan tälläkin toimintakaudella. Toiminnan päätavoitteena on luonnollisesti Veturimuseon kehittäminen. Entisöinti­ohteisiin kuuluu niin liikkuvaa kalustoa kuin museon infrastruktuuria.

Kevään ja alkukesän tärkein työkohde on kääntölavan kunnostuksen saattaminen loppuun. Viime kesänä maalattiin kannen yläpuoliset teräsrakenteet ja uusittiin kokonaan kannen puurakenteet. Tämän kevään tavoitteena on kopin puurakenteiden uusiminen; kopin katto jo uusittiin pääsiäistalkoissa huhtikuussa. Kääntölavan kunnostustyön tarvikkeet on kiitosta ansaitsevalla tavalla rahoittanut Liikennevirasto.

Postimuseon viime kesänä Veturimuseolle lahjoittama postivaunu Po nro 9826 saa uuden katon. Vaikka vaunu oli ollut 1980-luvulta saakka odottamassa museointia suojaisassa katoksessa entisellä Postin päävarastolla Toijalan Lentilässä, olivat aika sekä kosteuden ja lämpötilan vaihtelut tehneet kattoon syviä uria. Vaunu on ollut viime talven turvassa Veturimuseon sisätiloissa. Tämä mahdollistui, kun Suomen Rautatiemuseo Museoveturiseuran aloitteesta nouti omistamansa, kansalliseen kokoelmaan kuuluvan, mutta vuodesta 1991 Veturimuseolla esillä olleen Dr12 nro 2241 -dieselveturin Hyvinkäälle. Huhtikuun alussa Museoveturiseura sai Museovirastolta avustuksen, joka mahdollistaa postivaunun kattotöiden teettämisen ammattilaisella. Talkooapua tarvitaan silti erilaisissa avustavissa tehtävissä.

Tuki, jota yhdistyksemme viimeksi kuluneen vuoden aikana on saanut Liikenneviraston, Museoviraston, Suomen Rautatiemuseon ja Postimuseon kaltaisilta merkittäviltä valtakunnallisilta tahoilta kertoo osaltaan yhdityksemme painoarvon kasvusta.

Veturimuseon painopiste on ja pysyy nimensä mukaisesti vetureissa. Alkaneen kauden talkoo-ohjelmassa keskitytään niistä erityisesti kahteen.

Salon raakasokeritehtaalla työuransa tehneen Valmet Move5 -dieselveturin moottorit kävivät viime lokakuussa ensi kertaa ainakin neljännesvuosisataan. Veturi entisöitiin ulkoisesti sen tullessa museoon 1990-luvun alkuvuosina, ja nyt on tullut aika tehdä staattisesta museoesineestä liikkumiskelpoinen mahdollisesti aina liikenteeseen asettamiseen saakka.

Dieselveturin ohella jatkuu Vr2 nro 964 -höyry­veturin kunnostus seuraavana vävälitavoitteenaan höyrykattilan katsastus. Veturimuseon ehdottomaksi vetonaulaksi parissa vuodessa kohonneen Tv1 nro 933:n esikuvaa seuraten on 964 aikanaan tarkoitus saattaa liikkuvaksi ja liikennekelpoiseksi.

Kesäkauden tapahtumia

Yhdistyksemme aktiivisuuden myötä Veturimuseo on noussut paikaksi, jossa järjestetyt tapahtumat keräävät yleisöä läheltä ja yhä kauempaakin. Museo on avoinna ajalla 1.6.-31.8. päivittäin klo 10-16.

Lauantaina 13.5. paikalliset yhdistykset järjestävät koko perheen ulkoilupäivän, jonka puitteissa tutustutaan paikallisiin kulttuurikohteisiin. Veturimuseon on luonnollisesti mukana. Museolla ei tämän tapahtuman puitteissa ole suurimuotoista toimintaa, mutta yleisöllä on mahdollisuus tutustua museoon ja seuran talkoopäivän toimintaan sekä kokeilla ohjatusti pumppuresiinaa. Talkooapua tarvitaan erityisesti resiinan kanssa.

Lauantaina 20.5. klo 10-15 Akaan kaupunki järjestää Veturimuseolla kaupungin 10-vuotisjuhlan. Juhlan ohjelmatarjonnasta vastaa kaupunki, mutta yhdistyksen talkoolaisia tarvitaan hoitamaan paikoitusalueen liikenteenohjausta ja esittelemään museota ja kalustoa. Kaupungin juhla toimii samalla museokauden avajaistapahtumana.

Viime kesänä odottamattomaksi menestykseksi osoittautunut Veturimuseon juhannus järjestetään jälleen juhannuspäivänä, lauantaina 24.6. klo 12-16. Tarkoitus on tuoda museon pihamaalle yleisön tutustuttavaksi lämmin höyryveturi ja moottorikalustoa. Juhlan ohjelmaan kuluu paikallisin voimin toteutettua musiikkia ja esitelmä Toijalasta rautatieliikennepaikkana vuonna 1917. Tapahtuma on osa Akaan virallista Suomi 100 -vuotta teemaa. Juhannusjuhlan toteuttamisessa Museoveturiseuran panos on viime vuoden tapaan suuri, ja talkooväelle riittää puuhaa pysäköinnin liikenteenohjauksesta moninaisiin esittely- ja asiakaspalvelutehtäviin.

Kesäkauden loppupuolella järjestetään Veturimuseolla lauantaina 19.8. klo 10-16 steampunk-henkinen piknik- ja kirpputoritapahtuma. Pääorganisaattorina on yksityinen taho, mutta jälleen tarvitaan museoveturiseuralaisten talkootyöpanosta.

Toijalan seudulla mahdollisesti toteutettavan museoliikenteen aikatau­luista tai kalustosta ei vielä ole kerrottavaa, mutta alustavasti on kaavailtu tällaisia tapahtumia elokuulle ja marras-joulukuun taitteeseen. Niistä lisää eri viestintäkanavilla myöhemmin.

Vuoden 2017 talkoopäivät

Vuosikokous aikataulutti perinteiseen tapaan kauden viralliset talkoopäivät. Nämä ovat lauantait 8.4., 15.4., 29.4., 13.5. (koko perheen ulkoilupäivä), 20.5. (Akaan kaupungin 10-vuotisjuhla ja museokauden avajaiset), 27.5., 10.6., 24.6. (Veturimuseon juhannus), 8.7., 5.8., 19.8. (steampunk piknik -tapahtuma), 16.9. ja 14.10.

Erilaisia talkoo- ja tapahtumaprojekteja toteutetaan myös virallisten talkoopäivien ulkopuolella. Niistä saa tietoa niin sähköpostitse kuin erityisesti WhatAppin kautta.

Museoveturiseura liikenteeseen?

Vaikka Museoveturiseuran toiminta on laajentunut ja aktivoitunut, ovat tiedot oman turvalli­suusjohtamisjärjestelmän rakentamisesta ja turvallisuustodistuksen hakemisesta vuonna 2017 ennenaikaisia.

Pohjatyötä näiden asioiden toteuttamiseksi on tehty ja koko ajan tehdään, mutta vielä ei olla niin pitkällä kuin joistakin yhteyksistä on saattanut ymmärtää. Järjestelmän rakentaminen edellyttää sellaista asiantuntemusta ja sitoutumismahdollisuutta, jota tällä hetkellä yhdistyksemme henkilöstöresursseissa ei ole. Kiinnostus ja valmius ryhtyä käytännössä tutustumaan edellä mainitun kaltaisiin rautatieliikenteen turvallisuuteen ja muihin liikenteenharjoittamisen edellytyksiin liittyviin asioihin otetaan hallituksen taholla mieluusti vastaan.

Yleinen kokous sääntömuutoksesta 18.6.

Kuten todettua, niin Museoveturiseura kuin sen toimintaympäristökin ovat vomakkaasti muut­tuneet aikojen saatossa. Hallitus on todennut, että 1980-luvun alusta periytyvät seuran nykyiset säännöt eivät kovin hyvin vastaa tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita ja siksi esittää sääntöjen muuttamista patentti- ja rekisterihallituksen nykyisten suositusmallien mukaisiksi.

Yhdistyslain tarkoittama kokous sääntöjen muuttamisesta pidetään Veturimuseolla sunnun­taina 18.6.2017 alkaen klo 16. Kokouskutsu esityslistoineen ja esityksineen uusiksi säännöiksi on liitteenä (ei julkisilla WWW-sivuilla). Sääntömuutosasian ohella on muissa asioissa varattu aikaa yleisen keskustelun käymiseen. Aktiivista osallistumista kokoukseen toivotaan.

Jäsenmaksu 2017

Jäsentiedotteen liitteenä on myös vuoden 2017 jäsenmaksulomake. Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan. Entisöinti- ja muun toiminnan tukemiseksi pyydetään hoitamaan jäsenmaksu eräpäivään 31.5.2017 mennessä.

Jäsenmaksun maksaneella on vapaa pää­y Vetu­rimuseoon. Jäsenetuna saa myös 10 %:n alennuksen useimmista museolla myytävistä kirjoista ja muista tuotteista.

Hyvää alkavaa kesää!
Museoveturiseura ry.n hallitus


Takaisin