MUSEOVETURISEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020


Museoveturiseura ry:n toiminnan tarkoitus on ylläpitää Veturimuseota ja kehittää museon toimintaa Akaan kaupungin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimuksen edellyttämänä yhteistyöelimenä on toiminut Veturimuseo hoitokunta, jossa seuralla on ollut kaksi edustajaa. Seuran toiminta on ollut pääasiassa museon veturien, pienesineistön ym. museokaluston kunnostamista.

Museoveturiseura toimii yhteistyössä Suomen Rautatiemuseon kanssa museonhoidollisissa tehtävissä vuonna 2008 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.


1. Hallitus

Marko Anttila, puheenjohtaja
Simo Tuominen, varapuheenjohtaja
Juuso Hyvärinen, sihteeri
Kaija Kukila-Lahtola, rahastonhoitaja
Janne Jamalainen, jäsen
Harri Pilvinen, jäsen Timo Mattila, jäsen

2. Kokoukset

Museoveturiseuran vuosikokous järjestettiin 14.6.2020 Toijalan Rautatieasemalla, Akaan kaupungin kokoustilassa. Seuran hallitus kokoontui tarpeen mukaan toimintavuoden aikana.


3. Jäsenistö

Vuoden 2020 lopussa yhdistyksellä on 105 jäsentä. Uusia jäsenhakemuksia on hyväksytty 2 henkilöltä vuoden aikana. Yksi jäsen ilmoitti eroavansa jäsenyydestä.


4. Toiminnantarkastajat

Seuran sääntömääräisessä vuosikokouksessa tilintarkastajiksi valittiin Manu Salminen ja Pekka Mattila.


5. Edustukset

Veturimuseon hoitokuntaan (Akaan kaupungin toimielin) seuran edustajiksi nimettiin Jaakko Sjöblom ja Simo Tuominen yhdistyksen vuosikokouksessa.

Hoitokunta kokoontui 12.2.2020 kaupungintalolla ja 21.10.2020 Toijalan Rautatieaseman kokoustilassa.

Suomen Museorautatieliitto ry:n (MRL) kevät- ja syyskokouksessa yhdistystä edusti Marko Anttila, joka toimi myös MRL hallituksen varajäsenenä. Museorautatieliiton toiminnantarkastajana toimi Juuso Hyvärinen.


6. Avustukset

Rautatiemuseon säätiö myönsi 400,00 euroa Ei-vaunun kunnostamiskustannuksiin.

C Group Finland Oy lahjoitti yhdistykselle Rau 16 -rata-auton, joka oli ollut säilytyksessä Kouvolassa rautatieaseman ratapihan veturitallissa.

Rahankeräyslupa tuotti yhdistykselle 2221,77 euroa. Keräyslupa oli voimassa 6.10.2020 saakka.

Lisäksi Museoveturiseura on vastaanottanut yksittäisinä lahjoituksina rautateihin liittyvää materiaalia, kirjallisuutta tms. yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä.


7. Kunnostustoiminta ja kalusto

Veturitallin sisä- ja ulkotiloja kunnostettiin keväällä yhteistoiminnassa Akaan kaupungin kanssa ja suurelta osin kaupungin kustantamana. Suuri talkootyöpanos oli tarpeen kunnostuksen loppuun saattamiseksi.

Rata-auto Rau 16 tuotiin Veturimuseolle maantiekuljetuksena toukokuussa.

Ravintolavaunu Rk 27818 noudettiin 12.9.2020 Hyvinkään konepajalta yhteistyössä Keitele-museo Oy:n aktiivien kanssa. Vaunu siirrettiin säilytyspaikalleen veturitallin päätyyn 3.10.2020 VR raivausyksikön avustuksella.

Ravintolavaunua siivottiin ja kunnostettiin syksyn aikana yhdistyksen käyttötarpeisiin.

Gb 57339 tavaravaunua ja Ei 22627 matkustajavaunua kunnostettiin kauden aikana.

Yksi pumppuresiina annettiin Keitele-museolle vastapalveluna heidän palveluksistaan ja avustaan Veturimuseon talkoolaisille.

Museoveturiseura myi seuraavat kalustoyksiköt:


8. Tiedottaminen

Seuran jäsenet ovat jakaneet tietoa Veturimuseosta ja toiminnasta pääasiassa henkilökohtaisten kontaktiensa välityksellä. Jäsenistölle lähetettiin seuran mennyttä ja tulevaa toimintaa käsittelevä jäsentiedote keväällä, jäsenmaksulomakkeiden yhteydessä.

Veturimuseon Facebook –sivusto on ollut aktiivisessa käytössä, ja myös Veturimuseon omalla verkkosivustolla on tiedotettu ajankohtaisista asioista.


9. Vakuutukset

Höyryveturi Tv1 933 Jumbolla on veturitallin alueen kattava vakuutus (If omaisuusvakuutus). Seuralla on toiminnan vastuuvahinkovakuutus (Pohjantähtiturva).


10. Tapahtumat ja muu toiminta vuonna 2020

Museo avattiin poikkeuksellisesti yleisölle vasta kesäkuun puolivälin jälkeen pandemiaepidemian rajoitusten takia. Muutamia vierailijaryhmiä kävi tutustumassa Veturimuseoon kesäkauden aikana.

Museon lipunmyyjänä oli Akaan kaupungin palkkaama työntekijä, poikkeuksena kaksi viimeistä elokuun viikkoa, jolloin Veturimuseo oli avoinna yhdistyksen jäsenten voimin.


11. Raidekalusto Veturimuseolla 2020 lopussa

Luettelo kalustosta joka sijaitsee Veturimuseon alueella. Vuosiluku kertoo milloin yksikkö on saapunut museolle tai on hankittu.


12. Talous

Tuloslaskelma 31.12.2020

 20202019
Varsinainen toiminta  
Tuotot  
Tuotot15 028,075 799,60
Tapahtumat31,001 347,00
Tuotot yhteensä15 059,077 146,60
Kulut  
Kulut-1 592,43-445,16
Tapahtumat-361,03-1 134,46
Henkilöstökulut-1 790,36>-1 149,77
Kaluston kunnostus-7 133,18-6 493,19
Kulut yhteensä-10 877,02-9 222,58
 
Tuotto-/kulujäämä4 182,05-2 075,98
 
Varainhankinta  
Tuotot (jäsenmaksutuotot)1 440,001 650,00
Kulut-70,00-60,00
Varainhankinta yhteensä1 370,001 590,00
 
Tuotto-/kulujäämä5 552,05-485,98
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta  
Tuotot (korkotulot)0,002,30
tuotot yhteensä0,002,30
Tuotto-/kulujäämä5 552,05-483,68
Yleisavustukset2 486,801 185,00
 
Tilikauden tulos8 038,85701,32
Tilikauden ylijäämä8 038,85701,32

Tase 31.12.2020

 20202019
VASTAAVAA  
Pysyvät vastaavat  
Aineelliset hyödykkeet1 629,79298,00
Sijoitukset (Move1-osuudet)0,00500,00
Vaihtuvat vastaavat  
Lyhytaikaiset muut saamiset712,670,00
Rahat ja pankkisaamiset15 014,548 190,12
*Yhteensä17 357,008 988,12
 
VASTATTAVAA  
Oma pääoma  
Edellisten tilikausien ylijäämä8 398,127 696,80
Tilikauden yli-/alijäämä8 038,85701,32
Yhteensä16 436,978 398,12
Pakolliset varaukset  
Pakolliset varaukset94,00590,00
Pakolliset varaukset yhteensä94,00590,00
Lyhytaikaiset ostovelat826,030,00
Lyhytaikaiset ostovelat yhteensä826,030,00
*Yhteensä17 357,008 988,12


Takaisin