MUSEOVETURISEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019


Museoveturiseura ry:n toiminnan tarkoitus on ylläpitää Veturimuseota ja kehittää museon toimintaa Akaan kaupungin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimuksen edellyttämänä yhteistyöelimenä on toiminut Veturimuseo hoitokunta, jossa seuralla on ollut kaksi edustajaa. Seuran toiminta on ollut pääasiassa museon veturien, pienesineistön ym. museokaluston kunnostamista.

Museoveturiseura toimii yhteistyössä Suomen Rautatiemuseon kanssa museonhoidollisissa tehtävissä vuonna 2008 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.


1. Hallitus

Marko Anttila, puheenjohtaja
Simo Tuominen, varapuheenjohtaja
Juuso Hyvärinen, sihteeri
Kaija Kukila-Lahtola, rahastonhoitaja
Janne Jamalainen, jäsen
Harri Pilvinen, jäsen

2. Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 24.3.2019 Akaan kulttuuritalo Laaksolassa, Ryödintie 2. Seuran hallitus kokoontui tarpeen mukaan toimintavuoden aikana.


3. Jäsenistö

Vuoden 2019 lopussa yhdistyksellä on 105 jäsentä. Uusia jäsenhakemuksia on hyväksytty 2 henkilöltä vuoden aikana.


4. Toiminnantarkastajat

Seuran sääntömääräisessä vuosikokouksessa toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Mattila ja Manu Salminen.


5. Edustukset

Veturimuseon hoitokuntaan (Akaan kaupungin toimielin) seuran edustajiksi nimettiin Jaakko Sjöblom ja Simo Tuominen yhdistyksen vuosikokouksessa. Hoitokunnan kokous järjestettiin 21.11.2019 Toijalan rautatieasemalla Akaan kaupungin kokoustilassa.

Suomen Museorautatieliitto ry:n (MRL) kevät- ja syyskokouksessa yhdistystä edusti Marko Anttila, joka toimi myös MRL hallituksen varajäsenenä. Museorautatieliiton toiminnantarkastajana toimi Juuso Hyvärinen.


6. Avustukset

Rautatiemuseon säätiö myönsi 400 euroa Ei-tyyppisen matkustajavaunun nro 22627 noutokustannuksiin.

Rahankeräyslupa myönnettiin yhdistykselle, ja se on voimassa 6.10.2020 saakka.

Lisäksi vuoden aikana yhdistys on saanut yksittäisiä eriä rautatieaiheista materiaalia, kirjallisuutta yms. lahjoituksina yksityishenkilöiltä.


7. Kunnostustoiminta ja kalusto

Vuosikokouksessa ennakolta sovittuja talkoopäiviä kesäkautena 2019 olivat seuraavat lauantaipäivät: 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 6.7., 3.8., 17.8., 14.9. ja 12.10. Näiden päivien lisäksi talkootoimintaa veturitallilla oli useina muina päivinä vuoden mittaan.

Tka7-ratakuorma-auto nro 190 ostettiin yhdistykselle NRC Group Oy:ltä (ent. VR Track Oy). Ratakuorma-autolle tehtiin kunnostustöitä ja liikennekelpoisuuden vaatimia asennustöitä.

Po-Postivaunulle nro 9826 tehtiin 9.11.2019 koeajo Urjalaan, jos tarkistettiin liikennekelpoisuustarkastuksen korjauskehotukset.

Ei-matkustajavaunu nro 22627ja Gb-tavaravaunu nro 57339 ostettiin VR Yhtymä Oy:ltä. Vaunut noudettiin Hyvinkäältä Tka7 nro 190 -ratakuorma-autolla lauantaina 16.11.2019.

Keitele-museo Oy auttoi molemmissa ajotapahtumissa, turvallisuusluvan ja aktiiviensa voimin.


8. Tiedottaminen

Seuran jäsenet ovat jakaneet tietoa Veturimuseosta ja toiminnasta pääasiassa henkilökohtaisten kontaktiensa välityksellä. Jäsenistölle lähetettiin seuran mennyttä ja tulevaa toimintaa käsittelevä jäsentiedote keväällä, jäsenmaksulomakkeiden yhteydessä.

Veturimuseon Facebook-sivusto on ollut aktiivisessa käytössä, ja myös Veturimuseon omalla verkkosivustolla on tiedotettu ajankohtaisista asioista.


9. Vakuutukset

Vakuutuksien muutokset: pienettiin väliraskaan tavarajunahöyryveturin Tv1 nro 933 vakuutussummaa ja Frichs-moottoriveturin vakuutus lopetettiin.

Höyryveturi Tv1 nro 933 "Jumbolla" on veturitallin alueen kattava vakuutus. Seuralla on kertomusvuonna ollut nk. järjestäjän vastuuvakuutus.


10. Tapahtumat ja muu toiminta vuonna 2019

Yhdistys osallistui Rautatiemuseon pienoismallitapahtumaan toukokuussa.

Juhannustapahtuma Veturimuseolla järjestettiin juhannuspäivänä 22.6.2019.

SuuriSnadi- ja Pienoisrautatiepäivät-tapahtumaan Espoon Otahallissa viikonloppuna 5.-6.10.2019 osallistuttiin omalla osastolla.

Toijala - Valkeakoski radalla ajettiin museojuna Haapamäen Museoveturiydistys ry:n Dm7-kalustolla lauantaina 23.11.2019.

Toukokuussa Veturimuseolla vastaanotettiin Taideraide-pajoja lapsiryhmille kuutena eri päivänä ja lisäksi muutamia päiväkoti- ja koululaisryhmiä.

Useta vierailijaryhmiä kävi tutustumassa Veturimuseoon kauden aikana.


11. Raidekalusto Veturimuseolla 2019 lopussa

Luettelo kalustosta joka sijaitsee Veturimuseon alueella. Vuosiluku kertoo milloin yksikkö on saapunut museolle tai on hankittu.


12. Talous

Tuloslaskelma 31.12.2019

 20192018
Varsinainen toiminta  
Tuotot  
Tuotot5 799,602 425,60
Tapahtumat1 347,000,00
Tuotot yhteensä7 146,602 425,60
Kulut  
Kulut445,16-1 203,88
Tapahtumat1 134,460,00
Henkilöstökulut-1 149,77-659,70
Kaluston kunnostus-6 6493,19-6 650,55
Muut kulut (museon kesätyöntekijän palkka)0,00-854,06
Kulut yhteensä-9 222,58-9 368,19
 
Tuotto-/kulujäämä-2 075,98-6 942,59
 
Varainhankinta  
Tuotot (jäsenmaksutuotot)1 650,001 710,00
Kulut-60,00-60,00
Varainhankinta yhteensä1 590,001 650,00
 
Tuotto-/kulujäämä-458,98-5 292,59
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta  
Tuotot (korkotulot)2,308,65
tuotot yhteensä2,308,65
Tuotto-/kulujäämä-483,68-5 283,94
Yleisavustukset1 185,002 286,40
 
Tilikauden tulos701,32-2 997,54
Tilikauden ylijäämä701,32-2 997,54

Tase 31.12.2019

 20192018
VASTAAVAA  
Pysyvät vastaavat  
Aineelliset hyödykkeet298,00129,00
Sijoitukset (Move1-osuudet)500,00500,00
Vaihtuvat vastaavat  
Lyhytaikaiset lainasaamiset0,002 200,00
Rahat ja pankkisaamiset8 190,124 867,80
*Yhteensä8 988,127 696,80
 
VASTATTAVAA  
Oma pääoma  
Edellisten tilikausien ylijäämä7 696,8010 694,34
Tilikauden yli-/alijäämä701,32-2 997,54
Pakolliset varaukset  
Pakolliset varaukset590,000,00
Pakolliset varaukset yhteensä590,000,00
*Yhteensä8 988,127 696,80


Takaisin