MUSEOVETURISEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018


Museoveturiseura ry:n toiminnan tarkoitus on ylläpitää Veturimuseota ja kehittää museon toimintaa Akaan kaupungin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimuksen edellyttämänä yhteistyöelimenä on toiminut Veturimuseo hoitokunta, jossa seuralla on ollut kaksi edustajaa. Seuran toiminta on ollut pääasiassa museon veturien, pienesineistön ym. museokaluston kunnostamista.

Museoveturiseura toimii yhteistyössä Suomen Rautatiemuseon kanssa museonhoidollisissa tehtävissä vuonna 2008 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.


1. Hallitus

Marko Anttila, puheenjohtaja
Simo Tuominen, varapuheenjohtaja
Juuso Hyvärinen, sihteeri
Kaija Kukila-Lahtola, rahastonhoitaja
Harri Pilvinen, jäsen
Toivo Puhka, jäsen

2. Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 25.3.2018 Akaan kulttuuritalo Laaksolassa. Seuran hallitus kokoontui tarpeen mukaan toimintavuoden aikana.


3. Jäsenistö

Vuoden 2018 lopussa jäsenrekisterissä oli 108 henkilöä ja uusia jäsenhakemuksia on saapunut 6 henkilöltä toimintavuoden alusta alkaen.


4. Toiminnantarkastajat

Seuran sääntömääräisessä vuosikokouksessa tilintarkastajiksi valittiin Manu Salminen ja Pekka Mattila.


5. Edustukset

Veturimuseon hoitokuntaan (Akaan kaupungin toimielin) seuran edustajiksi nimettiin Marko Anttila ja Ilkka Tuominen yhdistyksen vuosikokouksessa.

Suomen Museorautatieliitto ry:n (MRL) kevät- ja syyskokouksessa yhdistystä edusti Marko Anttila. Museorautatieliiton toiminnantarkastajana toimi seuran sihteeri Juuso Hyvärinen kuluneen vuoden aikana.


6. Avustukset

Museovirasto myönsi avustusta 2 200,00 euroa EFi 22374 -lipunmyyntivaunun katon kunnostukseen.

Lisäksi vuoden aikana yhdistys on saanut yksittäisiä eriä rautatieaiheista materiaalia, kirjallisuutta yms. lahjoituksina yksityishenkilöiltä.


7. Kunnostustoiminta ja kalusto

Vuosikokouksessa ennakolta sovittuja talkoopäiviä kesäkautena 2018 olivat seuraavat päivät: 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 7.7., 4.8., 18.8., 15.9. ja 13.10. Näiden päivien lisäksi talkootoimintaa oli tarpeen mukaan veturitallilla.

Kääntöpöydän kunnostuksen viimeistely. Kääntöpöydän tekninen kunto tarkastettiin Liikenneviraston toimesta.

Lipunmyyntivaunun EFi 22374 katto kunnostettiin Museovirastolta saadun apurahan turvin. Vanhan kattomateriaalin purkaminen tehtiin talkoovoimin ja uuden katon asentaminen tilattiin paikalliselta yrittäjältä, Pirkanmaan Kattajat Oy:ltä. Vaunun seinät maalattiin.

Tv1 933 "Jumbon" laakerit kunnostettiin.

Move5-dieselveturia kunnostettiin kauden aikana.

Lumiauralle tehtiin ylläpitävää kunnostusta.

Postivaunulle Po 9826 suoritettiin 20.8.2018 liikennekelpoisuustarkastus, joka hyväksyttiin huomautuksin (korjauskehotuksia).


8. Tiedottaminen

Seuran jäsenet ovat jakaneet tietoa Veturimuseosta ja toiminnasta pääasiassa henkilökohtaisten kontaktiensa välityksellä. Jäsenistölle lähetettiin seuran mennyttä ja tulevaa toimintaa käsittelevä jäsentiedote keväällä, jäsenmaksulomakkeiden yhteydessä.

Veturimuseon Facebook-sivusto on ollut aktiivisessa käytössä, ja myös Veturimuseon omalla verkkosivustolla on tiedotettu ajankohtaisista asioista.


9. Vakuutukset

Seuralla on kertomusvuonna ollut nk. järjestäjän vastuuvakuutus. Lisäksi on Frichs SA-402 -moottoriveturin deponoineen Sotamuseon edellyttämä teollisuuden palovakuutus kyseiselle veturille. Höyryveturi Tv1 933 "Jumbolla" on veturitallin alueen kattava vakuutus.


10. Tapahtumat ja muu toiminta vuonna

Veturimuseo oli mukana tutustumispisteenä akaalaisten yhdistysten kuntoilu- ja virkistystapahtumassa lauantaina 12.5.2018.

Toukokuussa Veturimuseolla vastaanotettiin Taideraide-pajoja lapsiryhmille kuutena eri päivänä ja lisäksi muutamia päiväkoti- ja koululaisryhmiä (päiväkotiryhmät 23.5., 4.6.).

Muutamia vierailijaryhmiä otettiin vastaan jäsenien toimesta talkoovoimin pitkin kesäkautta. (Perinnetoiminnan ohjausryhmä / Liikennevirasto 19.4., Isojoen srk miesten kerho 31.5., Tampereen A-kilta 7.6., ryhmä Lopen sotainvalidit 26.7., ryhmä MatkaHeino Koski Tl:stä 10.8., Pirkanmaan Wanhat Toverit 17.9.).

Toijala-Valkeakoski-radalla ajettiin museojuna kaksi kertaa edestakaisin Haapamäen HMVY:n kalustolla 1.9.2018. Höyryveturi Tk3 1136 veti viittä Ei-matkustajavaunua ja yhtä F konduktööri- ja matkatavaravaunua.

Veturitalli ja Veturimuseon alue siirtyivät Akaan kaupungin omistukseen loppusyksystä 2018.


11. Talous

Tuloslaskelma 31.12.2017

 20182017
Varsinainen toiminta  
Tuotot  
Tuotot2 425,605 326,25
Tapahtumat0,003 382,55
Tuotot yhteensä2 425,608 078,80
Kulut  
Kulut-1 203,88-2 541,72
Tapahtumat0,00-2 101,59
Henkilöstökulut-659,70-822,01
Kaluston kunnostus-6 650,55-9 059,75
Muut kulut (museon kesätyöntekijän palkka)-854,060,00
Kulut yhteensä-9 368,19-14 525,07
 
Tuotto-/kulujäämä-6 942,59-5 816,27
 
Varainhankinta  
Tuotot (jäsenmaksutuotot)1 710,001 675,00
Kulut-60,00-60,00
Varainhankinta yhteensä1 650,001 615,00
Tuotto-/kulujäämä-5 292,59-4 201,27
 
 
Tuotto-/kulujäämä-4 201,27-4 201,27
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta  
Tuotot (korkotulot)8,6510,00
Yhteensä8,6510,00
Tuotto-/kulujäämä-5 283,94-4 191,27
Yleisavustukset2 286,406 028,94
 
Tilikauden tulos-2 997,541837,67
Tilikauden ylijäämä-2 997,541837,67

Tase 31.12.2017

 20182017
VASTAAVAA  
Pysyvät vastaavat  
Aineelliset hyödykkeet129,000,00
Sijoitukset (Move1-osuudet)500,00500,00
Vaihtuvat vastaavat  
Lyhytaikaiset lainasaamiset2 200,000,00
Rahat ja pankkisaamiset4 867,8010 194,34
*Yhteensä7 696,8010 694,34
 
VASTATTAVAA  
Oma pääoma  
Edellisten tilikausien ylijäämä10 694,348 856,67
Tilikauden yli-/alijäämä-2 997,541 837,67
Lyhytaikainen  
Ostovelat0,000,00
Lyhytaikainen yhteensä0,000,00
*Yhteensä7 696,8010 694,34


Takaisin