MUSEOVETURISEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017


Museoveturiseura ry:n toiminnan tarkoitus on ylläpitää Veturimuseota ja kehittää museon toimintaa Akaan kaupungin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimuksen edellyttämänä yhteistyöelimenä on toiminut Veturimuseon hoitokunta, jossa seuralla on ollut kaksi edustajaa. Seuran toiminta on ollut pääasiassa veturien, pienesineistön ym. museokaluston kunnostamista.

Museoveturiseura toimii yhteistyössä Suomen Rautatiemuseon kanssa museonhoidollisissa tehtävissä vuonna 2008 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.

1. Hallitus

Marko Anttila, puheenjohtaja
Juuso Hyvärinen, sihteeri
Kaija Lahtola-Kukila, rahastonhoitaja
Harri Pilvinen, varajäsen
Simo Tuominen, varajäsen.

2. Kokoukset

Seuran vuosikokous järjestettiin 25.3.2017 Akaan kulttuuritalo Laaksolassa.

Seuran yleiskokouksessa 18.6.2017 päätettiin lähettää yhdistyksen uudet hyväksytyt säännöt Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Seuran hallitus on vuoden mittaan kokoontunut tarpeen mukaan.


3. Jäsenet

Vuoden 2017 lopussa jäsenrekisterissä oli 119 henkilöä, ja lisäksi uusia jäsenhakemuksia on saapunut 14 henkilöltä toimintavuoden alusta alkaen.


4. Toiminnantarkastajat

Seuran sääntömääräisessä vuosikokouksessa toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Mattila ja Manu Salminen.


5. Edustukset

Veturimuseon hoitokuntaan (Akaan kaupungin toimielin) seuran edustajiksi nimettiin Marko Anttila ja Ilkka Tuominen, yhdistyksen vuosikokouksessa. Pasi Kylmälä toimi Akaan kaupungin valitsemana hoitokunnan puheenjohtajana. Hoitokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, 9.2. ja 10.8.2017. Hoitokunta laati Museosuunnitelma 2021:n Akaan kaupungille.

Suomen Museorautatieliitto ry:n (MRL) kevät- ja syyskokouksessa yhdistystä edusti Marko Anttila. Museorautatieliiton toiminnantarkastajana toimi seuran sihteeri Juuso Hyvärinen kuluneen vuoden aikana.

XXXV Valtakunnallisilla Pienoisrautatiepäivillä 18.-19.11.2017 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa, Veturimuseota ja Museoveturiseuraa edustivat ja myyntituloja hankkivat yhdistyksen jäsenet.


6. Muistamiset ja avustukset

Museoveturiseura myönsi Heikki Kellomäelle standaarin toiminnastaan Veturimuseon hyväksi Tv1 933 veturin kunnostukseen ja sen tuomaan positiiviseen julkisuuteen liittyen, yleiskokouksen 18.6.2017 yhteydessä Veturimuseolla.

Museovirasto myönsi avustusta 3 600 euroa postivaunun Po nro 9826 katon kunnostukseen.

Rautatiemuseon säätiö myönsi apurahan 500 euroa käytettäväksi höyrynosturi Ardeltin siirtämiseen Porvoon ratapihalta Veturimuseon talliin varastoitavaksi. Höyrynosturin omistaa Esko Härö.

Yhdistyksen jäsenet tukivat 900 eurolla höyrynosturin siirtoa.

Lisäksi vuoden aikana yhdistys on saanut yksittäisiä eriä rautatieaiheista kirjallisuutta ja muuta materiaalia lahjoituksina yksityishenkilöiltä.


7. Kunnostustoiminta ja kalusto

Vuosikokouksessa ennakolta sovittuja talkoopäiviä kesäkautena 2017 olivat seuraavat päivät: 8.4., 15.4., 29.4., 13.5., 20.5. (Akaa 10 vuotta), 27.5., 10.6., 24.6. (juhannusjuhla), 8.7., 5.8., 19.8., 16.9. ja 14.10. Lisäksi talkootoimintaa oli tarpeen mukaan veturitallilla.

Kääntöpöydän koppi kunnostettiin loppuun alkukesän aikana. VR Track Oy korvasi kopin materiaalikulut noin 1 000 euroa.

Postivaunun katto kunnostettiin Museovirastolta saadun apurahan turvin. Vanhan kattomateriaalin purkaminen tehtiin talkoovoimin ja uuden katon asentaminen tilattiin paikalliselta yrittäjältä, Pirkanmaan Kattajat Oy:ltä.

Höyrynosturi Ardelt (entinen VR Tnk-Ko 1, vahvistamaton VR littera) siirrettiin Porvoon aseman ratapihalta maanantaina 24.7.2018. Maantiekuljetus tilattiin Kuljetusliike Kari Polvela Ky:ltä, Tampereelta. Nosturi sijoitettiin talliin.

Höyryveturi Tk3 1150 siirrettiin raidekuljetuksella Veturimuseon talliin 23.8.2018 Haapamäeltä.

Postivaunu Po 9826 sijoitettiin ulos syksyllä.

Move5–dieselveturia kunnostettiin kesän aikana kulkukuntoiseksi.


8. Tiedottaminen

Seuran jäsenet ovat jakaneet tietoa Veturimuseosta ja toiminnasta pääasiassa henkilökohtaisten kontaktiensa välityksellä. Jäsenistölle lähetettiin seuran mennyttä ja tulevaa toimintaa käsittelevä jäsentiedote keväällä, jäsenmaksulomakkeiden yhteydessä.

Veturimuseon Juhannustapahtumasta ilmoitettiin paikallisissa alueen lehdissä ja verkossa. Veturimuseon Facebook–sivusto on ollut aktiivisessa käytössä, ja myös Veturimuseon omalla verkkosivustolla on tiedotettu ajankohtaisista asioista.


9. Vakuutukset

Seuralla on kertomusvuonna ollut talkoolaisten tapaturmavakuutus eli järjestäjän vastuuvakuutus ja Frichs SA-402 -moottoriveturin deponoineen Sotamuseon edellyttämä teollisuuden palovakuutus kyseiselle veturille. Höyryveturi Tv1 nro 933 "Jumbolla" on vakuutus veturitallin alueen kattava vakuutus.


10. Tapahtumat ja muu toiminta

Veturimuseo oli mukana tutustumispisteenä akaalaisten yhdistysten kuntoilu- ja virkistystapahtumassa 13.5.

Akaa 10 -vuotta ilmaistapahtumaa 20.5., järjestäjänä Akaan kaupunki, vietettiin Veturimuseolla ja lähiympäristössä.

Juhannusjuhlaa vietettiin juhannuspäivänä, perinteisesti toisena vuonna peräkkäin.

Steampunk-harrastajien kokoontumistapahtuma järjestettiin lauantaina 19.8.

Tk3 1150 -höyryveturi tuotiin hinauksessa veturimuseolle 27.8. Haapamäeltä Dv15 nro 2038 -dieselveturin perässä.

Toijala-Valkeakoski radalla ajettiin "Lättähattujunalla 2.9. kaksi edestakaista yleisöajoa, joiden operaattorina oli Keitele-Museo. Junassa oli kaksi Dm7-vaunua ja liitevaunu.

Hr1 1009 -veturi kävi kääntöpöydällä kääntymässä yleisöajon välillä 17.9.

Museoveturiseura osallistui Pienoisrautatiepäiville Tampereen messukeskuksessa marraskuussa 18.-19.11.

Useita vierailijaryhmiä otettiin vastaan jäsenien toimesta talkoovoimin. Kävijöistä mainittakoon erikseen 4.7. brittiläiset rautatieharrastajat Allan Scotsonin johdolla, 30.7. saksalaiset rautatieharrastajat IGE-matkatoimiston kautta ja 12.10. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ryhmä.


11. Talous

Tuloslaskelma 31.12.2017

 20172016
Varsinainen toiminta  
Tuotot  
Tuotot5 326,252 079,14
Tapahtumat3 382,553 726,00
Tuotot yhteensä8 078,805 805,14
Kulut  
Kulut-2 541,72-618,69
Tapahtumat-2 101,59-312,57
Henkilöstökulut-822,01-1 255,50
Kaluston kunnostus-9 059,75-6 459,02
Kulut yhteensä-14 525,07-8 645,78
 
Tuotto-/kulujäämä-5 816,27-2 840,64
 
Varainhankinta  
Tuotot (jäsenmaksutuotot)1 675,001 485,00
Kulut60,00-65,00
Varainhankinta yhteensä1 615,001 480,00
Tuotto-/kulujäämä1 615,00-1 420,64
 
 
Tuotto-/kulujäämä-4 201,273 017,36
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta  
Tuotot (korkotulot)10,007,61
Yhteensä10,007,61
Tuotto-/kulujäämä-4 191,27-1 413,03
Yleisavustukset6 028,940,00
 
Tilikauden tulos1837,67-1 413,03
Tilikauden ylijäämä1837,67-1 413,03

Tase 31.12.2017

 20172016
VASTAAVAA  
Pysyvät vastaavat  
Sijoitukset (Move1-osuudet)500,00500,00
Vaihtuvat vastaavat  
Rahat ja pankkisaamiset10 194,348 445,17
*Yhteensä10 694,348 975,17
 
VASTATTAVAA  
Oma pääoma  
Edellisten tilikausien ylijäämä8 856,6710 269,70
Tilikauden yli-/alijäämä1 837,67-1 413,03
Lyhytaikainen  
Ostovelat0,00118,50
Lyhytaikainen yhteensä0,00118,50
*Yhteensä10 694,348 975,17


Takaisin