MUSEOVETURISEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021


1. Toimintasuunnitelma

Seuran tärkein toimintamuoto on Veturimuseon ylläpito ja kehittäminen Akaan kaupungin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Seura toimi yhteistyössä muiden rautatiealan museoiden ja kaluston kunnostajien kanssa Suomen Museorautatieliitto ry:ssä sekä mahdollisissa muissa alan edustajien neuvottelutilaisuuksissa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Seura toimii yhteistyössä Akaan kaupungin ja Suomen Rautatiemuseon välillä joulukuussa 2008 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.

Seura toimii yhteistyössä Akaan kaupungin ja Suomen Rautatiemuseon välillä joulukuussa 2008 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Seura osallistuu mahdollisuuksien mukaan Veturimuseon pienesineistön hankintaan. Ylläpidetään luetteloa seuran omistamasta esineistöstä Veturimuseon esineluettelon yhteydessä.

Seuran jäseniä pyritään aktivoimaan kaluston kunnostus ja huoltotöihin. Veturitallin yleisestä siisteydestä pidetään huolta sekä järjestetään museon esineistöä ja kokoelmia.

Yleisötapahtuman tai -tapahtumien järjestäminen Veturimuseolla.

Myydään veturi Move51h (Tve3 nro 473) Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry:lle.

Työkohteita kaudella 2021:

2. Talousarvio

Tuotot20212020
Jäsenmaksut1 800,001 800,00
Tapahtumat1 000,002 500,00
Matkamuistojen myynti1 300,001 000,00
Kaluston myynti0,008 000,00
Avustukset6 000,002 000,00
Yhteensä10 100,0015 300,00
 
Kulut20212020
Tapahtumat700,001 700,00
Hallinto- ja toimistokulut700,00700,00
Pankkikulut300,00300,00
Matkamuistojen ostot1 500,002 000,00
Vakuutukset400,00400,00
Kaluston kunnostus5 000,006 200,00
Museohankinnat1 500,003 000,00
Yhteensä10 100,0015 300,00


Takaisin