MUSEOVETURISEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019


1. Toimintasuunnitelma

Seuran tärkein toimintamuoto on Veturimuseon ylläpito ja kehittäminen Akaan kaupungin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Seura toimii yhteistyössä muiden rautatiealan museoiden ja kaluston kunnostajien kanssa Rautatiemuseoiden ja -harrastajien liitto ry:ssä sekä mahdollisissa muissa alan edustajien neuvottelutilaisuuksissa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Seura toimii yhteistyössä Akaan kaupungin ja Suomen Rautatiemuseon välillä joulukuussa 2008 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.

Seura osallistuu mahdollisuuksien mukaan Veturimuseon pienesineistön hankintaan. Ylläpidetään luetteloa seuran omistamasta esineistöstä Veturimuseon esineluettelon yhteydessä.

Seuran jäseniä pyritään aktivoimaan kaluston kunnostus ja huoltotöihin. Veturitallin yleisestä siisteydestä pidetään huolta sekä järjestetään museon esineistöä ja kokoelmia.

Käytettävissä olevien resurssien mukaan, kohdistetaan toimintaa esimerkiksi seuraaviin kohteisiin:

Lipunmyyntivaunun EFi 22374 katon kunnostusta viimeistellään ilmastointitorvien osalta.

Postivaunu Po 9826 korjataan liikennekelpoiseksi.

Tka7-ratakuorma-autoa kunnostetaan, hankinnan toteutuessa.

Laituriauto Valmet kunnostetaan liikennöintikuntoiseksi.

Valmistaudutaan Ei 22627 -matkustajavaunun vastaanottamiseen lahjoituksena kuluvan vuoden aikana. Toteutuminen riippuu ensisijaisesti Suomen Rautatiemuseon ja VR-Yhtymä Oy:n päätöksistä.

Tutkitaan mahdollisuuksia Gb-tyyppisen katetun tavaravaunun hankkimiseen.

Kääntöpöydän kunnostuksen viimeistelyä.

Järjestetään yleisötapahtuma Veturimuseolla.

Selvitetään mahdollisuutta järjestää yhteistyössä Keitele-museo Oy:n ja Urjalan entisellä rautatieasemalla Makasiinikirppis-kirpputoria pitävän ja erilaisia kulttuuritapahtumia järjestävän tahon kanssa Dm7-kalustolla ajettava perinnejuna Toijalan ja Urjalan aseman välillä.

Selvitetään mahdollisuus Tv1 nro 933 -veturin höyrykattilan katsastamiseen toimintakauden 2019 aikana.

Selvitetään yhdessä Akaan kaupungin kanssa mahdollisuuksia kehittää Veturimuseon opastusta kaupungin alueella ja valtatie 3:lla/E12-tiellä.

Seura osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan erilaisiin tapahtumiin ja näyttelyihin ja avustaa toiminta-alueellaan mahdollisesti järjestettävän nostalgialiikenteen järjestelyissä.


2. Talousarvio

Tuotot20192018
Jäsenmaksut1 800,001 800,00
Tapahtumat1 000,001 000,00
Matkamuistojen myynti3 500,003 500,00
Avustukset, kaupunki0,000,00
Avustukset, muut1 000,002 000,00
Yhteensä7 300,007 800,00
 
Kulut20192018
Tapahtumat600,00500,00
Hallinto- ja toimistokulut550,00550,00
Matkamuistojen ostot1 500,001 000,00
Pankkikulut150,00150,00
Vakuutukset400,00600,00
Kaluston kunnostus3 500,004 500,00
Museohankinnat600,00500,00
Yhteensä7 300,007 800,00


Takaisin