MUSEOVETURISEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018


1. Toimintasuunnitelma

Seuran tärkein toimintamuoto on Veturimuseon ylläpito ja kehittäminen Akaan kaupungin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Seura toimii yhteistyössä muiden rautatiealan museoiden ja kaluston kunnostajien kanssa Rautatiemuseoiden ja -harrastajien liitto ry:ssä sekä mahdollisissa muissa alan edustajien neuvottelutilaisuuksissa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Seura toimii yhteistyössä Akaan kaupungin ja Suomen Rautatiemuseon välillä joulukuussa 2008 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.

Seura osallistuu mahdollisuuksien mukaan Veturimuseon pienesineistön hankintaan. Ylläpidetään luetteloa seuran omistamasta esineistöstä Veturimuseon esineluettelon yhteydessä.

Seuran jäseniä pyritään aktivoimaan kaluston kunnostus ja huoltotöihin. Veturitallin yleisestä siisteydestä pidetään huolta sekä järjestetään museon esineistöä ja kokoelmia.

Käytettävissä olevien resurssien mukaan kohdistetaan toimintaa seuraaviin kohteisiin.

Seura osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan erilaisiin tapahtumiin ja näyttelyihin ja avustaa toiminta-alueellaan mahdollisesti järjestettävän museojunaliikenteen järjestelyissä.


2. Talousarvio

Tuotot20182017
Jäsenmaksut1 800,001 500,00
Tapahtumat500,001 000,00
Matkamuistojen myynti3 500,002 000,00
Avustukset, kaupunki0,006 000,00
Avustukset, muut2 000,005 000,00
Yhteensä7 800,0015 500,00
 
Kulut20182017
Tapahtumat500,001 000,00
Hallinto- ja toimistokulut550,001 000,00
Matkamuistojen ostot1 000,001 000,00
Pankkikulut150,000,00
Vakuutukset600,00500,00
Kaluston kunnostus4 500,005 500,00
Museohankinnat500,00500,00
Yhteensä7 800,009 500,00


Takaisin