Yhdistys

Puheenjohtajan tervehdys toukokuussa 2018 Hyvä reserviläinen,

Kesällä on paljon erilaista toimintaa. Liikuntaa, ammuntaa, tapahtumia ja talkootöitä niin Saajanmajalla kuin muuallakin on tarjolla.

Erityisesti järjestyksenvalvojille on tehtäviä tiedossa. Kiitos heille, koska nimenomaan tästä toiminnasta yhdistys saa erittäin hyvin taloudellista korvausta. Valvontatehtäviä on tarjolla myös Toijalan markkinoilla ilman järjestyksenvalvojakorttia. Järjestyksenvalvonnasta vastaa tapahtuma- ja talkoovastaava Marko Kivi, puhelin 045-881 9274.

Satamavalvonta toteutetaan tänäkin vuonna. Kyseessä on yhdistyksen tärkeä perinteinen tulonlähde, eli se kannattaa hoitaa kunnolla kaikkien vuoksi.

Yhdistystä johtaa puheenjohtaja ja kymmenen henkilön vahvuinen hallitus. Oletko kiinnostunut osallistumaan yhdistyksen johtamiseen? Ilmoita kiinnostuksesi puheenjohtajalle, koska uusia henkilöitä ja mielipiteitä tarvitaan myös johtotehtävissä.

Hyvää kesän jatkoa toivottaen!
Ossi Reini

Ennen Toijalan Seudun Reserviläiset on vuonna 1957 perustettu, poliittisesti sitoutumaton vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä yhdistys. Alkujaan yhdistys toimi reservin aliupseerien yhdistyksenä, mutta se laajensi jäsenpohjaansa reservin sotilasarvoista riippumattomaksi vuodesta 1996 alkaen.

  [Kuva: Seppeleenlasku Akaan seurakunnan sankarihaudalla.]
  Yhdistyksen synty liittyy kahteen suomalaisen yhteiskunnan toisen maailmansodan jälkeiseen trendiin. Ensiksikin vapaaehtoinen maanpuolustustyö alkoi herättää uutta kiinnostusta, kun raskaista sotavuosista oli kulunut aikaa ja vakiintuneessa kansainvälispoliittisessa tilanteessa jouduttiin Suomessakin varautumaan kylmän sodan mukanaan tuomiin uhkiin. Toisaalta yleinen koulutustason kohoaminen oli nostanut reservin aliupseerien yhteiskunnallista statusta.


Nyt Nykyään vapaaehtoisen maanpuolustustyön käsite kattaa perinteisten sotilaallisten piirteiden lisäksi enenevässä määrin muuta yhteiskunnan turvallisuutta edistävää toimintaa ja jäsenistön omaa elämänlaatua kohottavia aktiviteetteja. Näistä ovat esimerkkejä toiminta vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa sekä reserviläisliikunta.

  [Kuva: Seppeleenlasku Akaan seurakunnan Toijalan sankarihaudalla yhdistyksen 50-vuotisjuhlapäivänä vuonna 2007.]
  Toijalan Seudun Reserviläiset ry kuuluu valtakunnalliseen kattojärjestöön Reserviläisliitto ry:een. Yhdistykseen voivat liittyä kaikki vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä kiinnostuneet yli 18-vuotiaat Suomen kansalaiset. Miehiltä edellytetään pääsääntöisesti varusmiespalveluksen suorittamista.


© Toijalan Seudun Reserviläiset ry/Juuso Hyvärinen.
Kuvat© Toijalan Seudun Reserviläiset ry ellei toisin mainita.
Sivut avattu 19.12.2002. Päivitetty 9.8.2018.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!