Yhdistys

Puheenjohtajan tervehdys helmikuussa 2018 Hyvä reserviläinen,

Saajanmajan sauna on talkoilla rakennettu uudelleen tulipalon jäljiltä hyvään kuntoon. Pientä laittoa ja kalustusta vielä tarvitaan, sen jälkeen sauna alkaa olla täysin käyttökunnossa. Keväällä on tarkoitus pitää saunan "virallinen" käyttöönotto, mistä ilmoitetaan myöhemmin.

Yhdistyksen kesäsaunavuorot ovat kuukauden kolmas torstai kesäkuusta syyskuuhun. Tällöin voi tulla saunalle klo 16 lähtien. Avaimen saa Toijalan Nesteeltä. Ensimmäisenä paikalle saapunut lämmittää saunan.

Yhdistys järjestää paljon erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Nistä tiedotetaan pääasiassa sähköpostiviestein ja Akaan Seudun MeNyt-palstalla.

Kouluttautuminen ja itsensä kehittäminen onnistuu mainiosti MPK:n kursseilla. Sotilastaitojen ylläkurssipitokurssi 19.5.2018 on meidän järjestämämme, ja suurimmalta osin TORES:n jäsenistö toimii johtotehtävissä ja kouluttamisessa. Tästä saa myös vastaavan kertausharjoituspäivän.

Kun kertausharjoituspäiviä on riittävästi ja edellisen sotilasarvon ylennyksestä on kulunut sotilasarvosta riippuen 4 tai 5 vuotta, ilmianna itsesi niin teemme ylennysesityksen. Samoin ansiomitaleita haetaan kaikille heille, joille se on mahdollista. Nämä em. asiat eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä, vaan noiissä on myös meistä riippumattomat kriteerit, joiden tulee täyttyä.

Muista liikkua ja käyttää RESUL:n sähköistä kuntokorttia, niin kenttäkelpoisuus pysyy hyvänä.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!
Ossi Reini

Ennen Toijalan Seudun Reserviläiset on vuonna 1957 perustettu, poliittisesti sitoutumaton vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä yhdistys. Alkujaan yhdistys toimi reservin aliupseerien yhdistyksenä, mutta se laajensi jäsenpohjaansa reservin sotilasarvoista riippumattomaksi vuodesta 1996 alkaen.

  [Kuva: Seppeleenlasku Akaan seurakunnan sankarihaudalla.]
  Yhdistyksen synty liittyy kahteen suomalaisen yhteiskunnan toisen maailmansodan jälkeiseen trendiin. Ensiksikin vapaaehtoinen maanpuolustustyö alkoi herättää uutta kiinnostusta, kun raskaista sotavuosista oli kulunut aikaa ja vakiintuneessa kansainvälispoliittisessa tilanteessa jouduttiin Suomessakin varautumaan kylmän sodan mukanaan tuomiin uhkiin. Toisaalta yleinen koulutustason kohoaminen oli nostanut reservin aliupseerien yhteiskunnallista statusta.


Nyt Nykyään vapaaehtoisen maanpuolustustyön käsite kattaa perinteisten sotilaallisten piirteiden lisäksi enenevässä määrin muuta yhteiskunnan turvallisuutta edistävää toimintaa ja jäsenistön omaa elämänlaatua kohottavia aktiviteetteja. Näistä ovat esimerkkejä toiminta vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa sekä reserviläisliikunta.

  [Kuva: Seppeleenlasku Akaan seurakunnan Toijalan sankarihaudalla yhdistyksen 50-vuotisjuhlapäivänä vuonna 2007.]
  Toijalan Seudun Reserviläiset ry kuuluu valtakunnalliseen kattojärjestöön Reserviläisliitto ry:een. Yhdistykseen voivat liittyä kaikki vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä kiinnostuneet yli 18-vuotiaat Suomen kansalaiset. Miehiltä edellytetään pääsääntöisesti varusmiespalveluksen suorittamista.


© Toijalan Seudun Reserviläiset ry/Juuso Hyvärinen.
Kuvat© Toijalan Seudun Reserviläiset ry ellei toisin mainita.
Sivut avattu 19.12.2002. Päivitetty 7.2.2018.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!