Yhdistys

Ennen Toijalan Seudun Reserviläiset ry on vuonna 1957 perustettu, poliittisesti sitoutumaton vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä yhdistys, joka omalta osaltaan toteuttaa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden edistämistehtävää. Alkujaan yhdistys toimi reservin aliupseerien yhdistyksenä, mutta se laajensi jäsenpohjaansa reservin sotilasarvoista riippumattomaksi vuodesta 1996 alkaen.

  [Kuva: Seppeleenlasku Akaan seurakunnan sankarihaudalla.]
  Yhdistyksen synty liittyy kahteen suomalaisen yhteiskunnan toisen maailmansodan jälkeiseen trendiin. Ensiksi vapaaehtoinen maanpuolustustyö alkoi herättää uutta kiinnostusta, kun raskaista sotavuosista oli kulunut aikaa, ja kansainvälispoliittisessa tilanteessa jouduttiin Suomessakin varautumaan kylmän sodan mukanaan tuomiin uusiin uhkiin. Toisaalta yleinen koulutustason kohoaminen oli nostanut reservin aliupseerien yhteiskunnallista statusta.


Nyt Nykyään vapaaehtoisen maanpuolustustyön käsite kattaa perinteisten sotilaallisten piirteiden lisäksi enenevässä määrin muuta yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta edistävää toimintaa ja jäsenistön omaa elämänlaatua kohottavia aktiviteetteja. Näistä ovat esimerkkejä toiminta Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa sekä reserviläisliikunta.

  [Kuva: Seppeleenlasku Akaan seurakunnan Toijalan sankarihaudalla yhdistyksen 50-vuotisjuhlapäivänä vuonna 2007.]
  Toijalan Seudun Reserviläiset ry kuuluu valtakunnalliseen kattojärjestöön Reserviläisliitto ry:een. Yhdistykseen voivat liittyä kaikki vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä kiinnostuneet yli 18-vuotiaat Suomen kansalaiset. Miehiltä edellytetään pääsääntöisesti varusmiespalveluksen suorittamista.


© Toijalan Seudun Reserviläiset ry/Juuso Hyvärinen.
Kuvat© Toijalan Seudun Reserviläiset ry ellei toisin mainita.
Sivut avattu 19.12.2002. Päivitetty 12.2.2020.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!