Toimintamuodot

Koulutus Koulutustoiminnalla tähdätään jäsenistön kansalais- ja reserviläistaitojen kehittämiseen niin rauhanaikaa kuin poikkeusolojakin varten.

Keskeisimpiä koulutusmuotoja ovat vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtäviin liittyvä koulutus ja sotilastaitoihin liittyvä koulutus.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun puitteissa järjestetään mm. ensiapu-, kadonneiden etsintä - ja viestikoulutusta. Taitoja harjoitellaan tositilanteita varten harjoituksissa, joihin osallistuu useiden kansalaisjärjestöjen jäseniä laajalta alueelta.

  [Kuva: Radiopuhelimen käyttökoulutusta Saajanmajalla vuonna 1975.]
Radiopuhelimen käyttökoulutusta Saajanmajalla 2.7.1975. Kouluttajana Antti Mäkinen.
  Sotilaallista koulutusta järjestetään lähinnä Puolustusvoimien vapaaehtoisissa kertausharjoituksissa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla. Suosittuja koulutuksia ovat mm. sotilaallisten perustaitojen kertaaminen ja erilaisiin huollon tehtäviin valmentavat kurssit. Sotilaallinen koulutus tapahtuu aina Puolustusvoimien välittömässä valvonnassa. Poikkeusolojen toimiin valmentavissa harjoituksissa on usein mukana myös siviiliviranomaisia ja -järjestöjä.

  [Kuva: Sotilaan taidot -kurssi vuonna 2013.]
Sotilaan taidot -kurssilla PSPR:ssa 9.3.2013 harjoiteltiin mm. 112 RSKES APILAS -kertasingon käyttöä. Kouluttajana Jari Hänninen.
Sivun alkuun Koulutusta järjestetään myös yleisiä kansalaisvalmiuksia kehittävistä aiheista, kuten johtamistaidoista ja yhdistys- ja järjestöasioista.

Koulutusasioista tietoa antavat Ossi Reini, puhelin 040-714 6563 ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhdyshenkilö Juuso Hyvärinen, puhelin 0400-65 7822.


Liikunta, urheilu ja ammunta Reserviläisliikunnan tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää henkistä ja fyysistä kuntoa ja terveyttä niin arkielämän kuin poikkeusolojenkin tilanteita varten. Perinteisiä reserviläisten suosimia liikuntalajeja ovat maastohiihto, suunnistus, erävaellus ja ammunta, mutta jäsenistön liikuntaharrastus on moninaista mukaan lukien lukuisat palloilu- ja kamppailulajit.

Reserviläisliikunnassa painopiste on siirtymässä valtakunnallisestikin suhteellisen harvoja liikuttavasta kilpaurheilusta suuria massoja liikkeelle saaviin kuntoliikuntamuotoihin. Kilpailuja suosituissa reserviläislajeissa on toki tarjolla, kuten ennenkin, mutta lisäksi pyritään innostamaan myös muita kuin kilpailijoita liikunnan pariin.

Tammi-huhtikuussa ja syys-joulukuussa on joka keskiviikko ampumaharjoitteluilta Pirtin sisäampumaradalla. Myös ilma-aseradat ovat käytettävissä. Omaa asetta ei ammuntaharjoituksissa välttämättä tarvita. Yhdistyksen omistamat pienoiskiväärit, pienoispistoolit ja ilma-aseet ovat harjoitusaikoina ampumaradalla jäsenten käytettävissä. Ampumatoiminnasta lisätietoja antavat yhdistyksen ase- ja ampumavastaavat Timo Leppänen, puhelin 040-535 7543 ja Heikki Ahola, puhelin 0400-83 3759.

  [Kuva: Ilma-aseampujia sisäampumaradalla talvella 2015 (kuva: Timo Leppänen).]
Ilma-aseampujia sisäampumaradalla talvella 2015 (kuva: Timo Leppänen).
Sivun alkuun Yhdistyksen suuri voimainkoetos oli syyskuussa 2002 yhdessä Toijalan Seudun Reserviupseerikerhon kanssa järjestetty Reserviläisurheiluliitto ry:n valtakunnallinen syysjotos eli JotostAkaa 2002 -erävaelluskilpailu.

Tärkeitä kuntoliikuntatapahtumia ovat mm. 32-50 kilometrin pituinen maailmankuulu Finlandia-hiihto ja kuntokävelytapahtuma Kesäyön marssi.

Liikunta- ja urheiluasioista tietoa antavat urheilu- ja kuntoliikuntavastaavat Jarmo Ahonen, puhelin 040-577 4645 ja Jouni Ijäs, puhelin 050-555 0029.


Perinteiden vaaliminen Reserviläiset toimivat sotiemme veteraanien perinteen vaalijoina tehden kiinteää yhteistyötä niin Sotainvalidien Veljesliitto ry:n Toijalan osaston, Toijalan ja Ympäristön Sotaveteraanit ry:n kuin Toijalan Rintamamiesveteraanit ry:n kanssa. Perinteen ylläpidosta on tehty velvoitesopimus, joka takaa että veteraanien rivien harvetessa heidän ansionsa Suomen hyväksi eivät unohdu paikkakunnalla.

  Kunniavartiot Akaan seurakunnan sankarihaudoilla kuuluvat itsenäisyyspäivän ja jouluaaton perinteisiin. Sankarivainajia muistetaan myös erilaisten juhlatilaisuuksien yhteydessä.

  [Kuva: Kunniavartio Akaan sankarihaudalla vuonna 1977.]
Kunniavartio Akaan sankarihaudalla yhdistyksen 20-vuotisjuhlan yhteydessä vuonna 1977.
Sivun alkuun Reserviläisyhdistys vaalii myös reservin aliupseerien pitkiä perinteitä. Vuonna 2003 Reserviläisliitto ry järjesti kampanjan reservin aliupseerien suullisen ja kirjallisen perinteen keräämiseksi. Sen tuloksena syntyi vuonna 2005 julkaistu "Reservin aliupseerina Suomessa" -teos, jonka Sotilasperinteen Seura ry nimesi vuoden sotilasperinnekirjaksi.

Yhdistyksen täyttäessä 50 vuotta vuonna 2007 ilmestyi Markku Lapinleimun laatima historiikki yhdistyksen vaiheista. Historiikki julkaistiin yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa 11.3.2007.


Muuta toimintaa Yhdistys ylläpitää yhdessä Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry:n kanssa vuonna 1969 valmistunutta Saajanmajaa. Tämä jo perinteikäs kerhomaja vuonna 1986 valmistuneine rantasaunoineen sijaitsee Kylmäkoskella pienen rauhallisen Saajanmitta-metsäjärven rannalla. Saajanmajan ylläpitoon liittyvät talkootyöt kuuluvat olennaisena osana kesäkauden ohjelmaan.

  [Kuva: Kenttähartaus Saajanmajalla vuonna 1974.]
Kenttähartaus Saajanmajalla pastori Paukkusen pitämänä 6.10.1974.
Sivun alkuun Toimintaan kuuluu myös tiedottaminen, artikkelien kirjoittaminen erilaisista tapahtumista paikallisiin sanoma- ja reserviläislehtiin sekä luonnollisesti yhdistysrutiineihin kuuluvat kokoukset ja juhlatilaisuudet.


© Toijalan Seudun Reserviläiset ry/Juuso Hyvärinen.
Kuvat© Toijalan Seudun Reserviläiset ry ellei toisin mainita.
Sivut avattu 19.12.2002. Päivitetty 24.8.2020.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!